.^.  
  =^=  


Vokaltrappen er et arbejdsredskab til at finde ud af hvilken vokal man skal bruge i forskellige situationer.
F.eks forklaring på følgende problemer

Vokaltrappen version 1
"Seng" staves ikke som det lyder: "Sæng"
"Kys" staves ikke som det lyder: "Køs"
"Ven" staves ikke som det lyder: "Væn"
"Nisse" staves ikke som det lyder: "Nesse"
"Syng" staves ikke som det lyder: "Søng"
"Gummi" staves ikke som det lyder: "Gåmmi"

Da jeg syntes det var svært første gang at finde information om vokaltrappen, har jeg lavet denne side med links.
På et tidspunkt, vil jeg selv lave en forklaring.

Seng:
Lyder som om det staves sÆng. Vokalen er kort (a og å ikke i familien ), så vi går et trin op ad trappen. Æ bliver til E, altså Seng.

Kys:
Lyder somom det staves kØs. Vokalen er kort så vi går et trin op ad trappen. Ø bliver til y, altså kys.
Ven:
Lyder som om det staves vÆn. Vokalen er kort (a og å ikke i familien ), så vi går et trin op ad trappen. Æ bliver til E, altså ven.

Nisse:
Lyder som om det staves nEsse. Vokalen er kort, så vi går et trin op ad trappen. E bliver til I, altså Nisse.

Syng:
Lyder som om det staves sØng. Vokalen er kort, så vi går et trin op ad trappen. Ø bliver til Y, altså Syng.
Doven:
Stammen hedder [dåven] – vokalen er kort – et trin op: doven Der er kun én konsonant efter vokalen: doven, men v ( og j ) fordobles ikke. Ordet skal have to stavelser.
Længere:
Lyder som om det staves lÆngere. Vokalen er kort men A er i familien (lAng), så vi går ikke et trin op ad trappen. Æ forbliver Æ, altså Længere.

Finder:
Stammen hedder [fen] – vokalen er kort – et trin op: fin Der er et stumt d efter n fordi fin får et spark. – endelsen tilføjes Ordet skal have to stavelser.
© Copyright 2012. Breum Data Aps. Alle rettigheder forbeholdes